Ashoka Schezwan Potato samosa

SKU: 8901552020466
$5.99